Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Ustalanie wizyt telefonicznie
kontakt 600 419 720

O NAS

Prywatny Gabinet Kardiologiczny dr hab. n. med. Leszka Gromadzińskiego, prof. UWM to nowoczesna prywatna placówka medyczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami serca takimi jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, zatorowość płucna, zaburzenia rytmu serca w tym migotanie przedsionków i komorowe zaburzenia rytmu, wady zastawkowe serca, zaburzenia lipidowe. Zajmuje się także kwalifikacją pacjentów do koronarografii, ICD, terapii resynchronizującej, implantacji stymulatorów serca i ablacji, w przypadku zaawansowanych wad zastawkowych serca kwalifikacją do zabiegów kardiochirurgicznych.

Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi w Polsce. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownie diagnostyczną. Wykonujemy badania EKG, badanie echokardiograficzne (Echo serca), testy wysiłkowe na bieżni, 24-godzinne monitorowanie rytmu serca badaniem Holtera Ekg i 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi badaniem Holtera RR (ABPM).

NASZ PERSONEL

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Od kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę kardiologiczną. Od 7 lat pełni funkcję Kierownika Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Od 12 lat pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W roku 2010 obronił pracę doktorską, w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, od roku 2019 jest zatrudniony na stanowisku profesora UWM na Wydziale Lekarskim. Jest Kierownikiem Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, od 4 lat pełni funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw kardiologicznych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doświadczenie i wiedzę medyczną zdobywa uczestnicząc w stażach, szkoleniach, sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą. Jest autorem prawie 100 publikacji naukowych o łącznej wartości IF 142,3.

Od 25 lat wykonuje badania echokardiograficzne, kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych z powodu wad zastawkowych serca i chorób aorty oraz zabiegów kardiologii inwazyjnej z powodu choroby wieńcowej.

dr n. med. Magdalena Poterała

W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie. Jest specjalistą kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych.  

W latach 2000-2002 pracowała w Oddziale Onkologii , a od  2002 roku pracuje   w Klinicznym Oddziale Kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, członek Zarządu Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , w kadencji 2019-2021 pełniła funkcję Prezesa, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczególnie aktywnie uczestniczy w pracach Sekcji Echokardiografii, Niewydolności Serca, Wad Zastawkowych Serca i Kardiologii Sportowej PTK. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Doświadczenie i wiedzę medyczną zdobywa uczestnicząc w stażach, szkoleniach, sympozjach w klinikach w Polsce i za granicą. 

W 2000 roku jej publikacja reprezentowała Polskę podczas konferencji organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia “Ageing and Health” w Portugalii. Współpraca z kadrą naukową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaowocowała publikacją prac w dziedzinie kardiologii prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych. W roku 2014 w Konkursie Najlepszych Prac Naukowych w dziedzinie Kardiologii  jej praca: "Echokardiograficzna ocena pozostałości łącznotkankowych po usuniętych drogą przezżylną elektrodach wewnątrzsercowych" otrzymała I nagrodę  przyznawaną przez Komitet Naukowy Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej kardiologii . W 2017 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie kardiologii. Jest wykładowcą Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Radomskiego, a także członkiem Komisji Bioetycznej działającej przy uczelni. 

Największą radość i satysfakcję czerpie od ponad 20 lat z bezpośredniego kontaktu z pacjentem i możliwości rozwiązywania jego problemów zdrowotnych. 

Oferta

  • Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG (aparat BTL 4 Pro)
  • Badanie echokardiograficzne (Echo Serca) echokardiograf GE Vivid T-8
  • Holter EKG 24 godz-7 dni - 3 kanałowy (oprogramowanie i rejestrator BTL)
  • Holter EKG 24 godz-7 dni - 12 kanałowy (oprogramowanie i rejestrator BTL)
  • Holter ciśnieniowy RR - ABPM (oprogramowanie i rejestrator BTL)
  • Test wysiłkowy na bieżni (system Welch Allyn CardioPerfect)

Cennik

Konsultacja kardiologiczna z EKG 300 zł
Badanie Echo serca 250 zł
Test wysiłkowy na bieżni 250 zł
Holter EKG 24-godzinny 3 kanałowy 200 zł
Holter EKG 24-godzinny-12 kanałowy) 250 zł
Holter RR (ABPM) 24-godzinny 200 zł
Konsultacja kardiologiczna + badanie Echo serca 400 zł
Pakiet kardiologiczny Mini - Konsultacja kardiologiczna +
badanie Echo serca + Test wysiłkowy na bieżni
600 zł
Pakiet kardiologiczny Max - Konsultacja kardiologiczna + badanie
Echo serca + Test wysiłkowy na bieżni + Holter Ekg + Holter RR
900 zł